Коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Коледж здійснює прийом: За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:

123 «Комп’ютерна інженерія»

126 «Інформаційні системи та технології»

На базі 9 та 11 класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:

121 «Інженерія програмного забезпечення

122 «Комп’ютерні науки»

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Телекомунікації», «Радіотехніка» 071 «Облік та оподаткування» 9спеціалізація «Оціночна діяльність»)

Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова для здобуття рівня вищої освіти – магістр.

На базі коледжу функціонує: - Microsoft IT Academy;

- додатковий курс англійської мови.

Адреса закладу: м. Одеса, Олександрівський проспект, 6 Сайт колледжу http://college.onat.edu.ua

Контактна телефони: 8 (048) 728 – 97 – 78; 728-97-71; 728 – 97 – 83.