Виховна робота в закладі

Виховна робота школи  спрямована на реалізацію Державної національної програми    “Освіта України ХХІ століття ”, Закону України “ Про загальну середню освіту ”

Головним завданням виховної роботи в школі у 2010-2011 навчальному році є створення відповідних умов для формування та розвитку високоінтелектуальної особистості  з громадянською позицією, яка готова до конкретного  обрання свого місця в життя на основі обраного профілю роботи школи. 

Педагогічний колектив школи працює над такою виховною проблемою «Мобільність виховання на сучасному етапі розвитку суспільства», за напрямками:

 1. Громадське виховання.
 2. Охорона життя та здоров’я учнів.
 3. Військово-патріотичне виховання.
 4. Професійна орієнтація.
 5. Художньо-естетичне виховання.
 6. Моральне виховання.
 7. Формування здорового образу життя.
 8. Правове та превентивне виховання.
 9. Родинне виховання, співпраця з сім’єю.
 10. Екологічне виховання

Пріоритетні  напрямки:  «Охорона життя та здоров’я учнів як найважливіша цінність суспільства», « Формування здорового способу  життя», « Родинно-сімейне виховання»  «Правове та превентивне виховання», « Моральне виховання»

 Завдання:

- забезпечення повноцінного розвитку дітей;

- охорона та покращення їх здоров’я ;

- вдосконалення гармонії тіла і душі та заохочення до фізичного вдосконалення;

- забезпечення санітарно-гігієнічних норм та виховання відповідних навичок;

- затвердження здорового способу життя.

Основні  принципи виховання:

- демократизація виховання;- гуманізація виховання;- активність, самодіяльність і творча ініціатива;- єдність навчання і виховання;- диференціація родинного і суспільного виховання;- особистісно-орієнтований підхід у вихованні;- єдність національного і загальнолюдського виховання.

Методи виховання:

 • з метою формування свідомості (бесіди, лекції, диспути, години спілкування);
 • формування суспільної поведінки (доручення, педагогічна вимога, громадська думка, створення виховної ситуації, участь у роботі органів учнівського самоврядування);
 • стимулювання діяльності та відповідної поведінки (змагання, заохочення, відповідальності);
 • контроль та аналіз виховання.

Форми виховання:- масові заходи (конференції, вікторини, КВК, брейн-ринги, вечори);- групові заходи (години спілкування, анкетування, робота з пресою, підготовка проведення заходів);- індивідуальна робота.